Uphuthu

uPhuthu ungukudla ukwenza ngawummbila omisa. Uyaphekwa ngamanzi.