Ushizi ukudla ukwenziwe kususelwa obisini.

Ushizi
Ushizi owenziwe eNtshonalanga Kapa, 2017