West Africa Time

IWest Africa Time noma WAT wuhlobo lwesikhathi sendawo esitshenziswa ngamazwe asentshonalanga ye Afrika. i-WAT ingaphambili ngehora elilodwa esikhathini somhlaba (UTC+01:00).

Izikhathi zezindawo zase zwenikazi lase Afrika

Imithombo hlela