1932

inyaka

Bheka futhi: Unyaka ngo-1932 eNingizimu Afrika (isiNgisi)

IzehlakaloEdit

uMbasaEdit

AbazalwayoEdit

AbafileyoEdit

  • 19 ngoNhlangulana - Sol Plaatje, eyintatheli, usozilimi, usombusazwe, umhumushi kanye nombhali (owazalwa 1876)