1932

inyaka

Bheka futhi: Unyaka ngo-1932 eNingizimu Afrika (isiNgisi)

IzehlakaloUkuhlela

uMbasaUkuhlela

AbazalwayoUkuhlela

AbafileyoUkuhlela

  • 19 ngoNhlangulana - Sol Plaatje, eyintatheli, usozilimi, usombusazwe, umhumushi kanye nombhali (owazalwa 1876)