1 Thimothewu

1 Thimothewu iyincwadi eTestamente Elisha eBhayibhelini elingcwele.