2 Korinte

Incwadi yesiVumelwano Esisha

2 Korinte iyincwadi eTestamente Elisha eBhayibhelini elingcwele.