2 Thimothewu

2 Thimothewu iyincwadi eTestamente Elisha eBhayibhelini elingcwele.