Coordinated Universal Time

I-UTC (Coordinated Universal Time) noma Isikhathi somhlaba yisikhathi esitshenziswa umhlaba wonke jikelele ukulawula amawashi kanye nesikhathi. Ingakabi khona i-UTC kudala kwakusetshenziswa i-GMT.

Imephu yomhlaba eveza izikhathi zezindawo ezahlukene

Imithombo

hlela

{{Reflist})