Greenwich Mean Time

IGreenwich Mean Time noma GMT yisikhathi somhlaba esisetshenziswa kakhulu emazwenikazi aseYurophu nase-Afrika. AmaNgisi asebenzisa i-GMT ngendlela efanayo ne-UTC.

izikhathi zezindawo zasemazweni ase-Yurophu asebenzisa i-GMT

Imithombo hlela

{{Reflist})