IKhepi Vedhi

iKhepi Vehi (isiPutukezi: Cabo Verde) izwe eAfrika. Ulimi isiPutukezi.

IKhepi Vedhi