isiPutukezi
Português
Izwe I-Angola, IBrazili, IKhepi Vedhi, East Timor, IGini Enkabazwe, Guinea-Bissau, IMozambiki, IPhothugali, São Tomé and Príncipe
Izikhulumi 262,184,943 (2014)
Umndeni wolimi isiYurophu saseNdiya

IsiPutukezi (português) singulimi lwasePhothugali neBrazili.

USara okhuluma isiPutukezi
UFreddie okhuluma isiPutukezi
Ekhuluma IsiPutukezi

Population hlela

Isizwe Population (2014)
iBrazili 202,656,788
iMozambikhi 24,692,144
Angola 24,383,301
IPhothugali 10,813,834
Guinea-Bissau 1,693,398
East Timor 1,201,542
Macau 587,914
Cape Verde 538,535
São Tomé and Príncipe 190,428
Inani 262,184,943