INtunge iyinhlayiyana yechwe, enophawu</br> </br> noma</br> </br>, enomlelesa ongachemi (ongavumi noma ongaphiki), kanye nesisindo esingaphezudlwana kwesinelesi .