Open main menu

Ingoma kaSolomoni yincwadi engamashumi amabili nesikhombisa eTestamente Elidala yeBhayibheli.