Ingoma kaSolomoni

Ingoma kaSolomoni yincwadi engamashumi amabili nesikhombisa eTestamente Elidala yeBhayibheli.