Ingqondo yigama elisho indlela umuntu acabanga ngayo, azindla ngayo, aqonda ngayo okuthile, enza ngayo izinqumo, nazizwa ngayo.