'
Anterior view of human female and male, with labels 2.png
Umbuso (Regnum) Animalia (Izilwane)
Uzalo (Phylum) Chordata
Iqembu (Classis) Mammalia (Izilwane ezincelisayo)
Uhlelo (Ordo) Primates (Izilwane ezinjengezimfene)
Uhlelo oluNcane (Subordo) Haplorhini
Umndeni (Familia) Hominidae (Izilwane ezifana nabantu)
Umkhakha (Genus) Homo (Abantu)
Uhlobo (Species) H. sapiens (Umuntu)

Abantu ngamadoda, nabafazi, nabafana namantombazane.