IsAmbulo

IsAmbulo iyincwadi eTestamente Elisha eBhayibhelini elingcwele.