IsiLilo sikaJeremiya

IsiLilo sikaJeremiya iyincwadi 25th ye eTestamente Elidala eBhayibhelini.