IsiNgisi

Ulimi lwaseNtshonalanga German

IsiNgisi (English) singulwimi. Ulwimi lwaseYurophu olukhulunywa e-Umbuso Ohlangeneyo nase-Melika, kodwa sikhulunywa ezizweni eziningi emhlabeni. Sikhulunywa ngabantu abayi-zigidi ezingama khulu amane {400 million}

IsiNgisi
English language
Izikhulumi 360,000,000
Umndeni wolimi isiYurophu saseNdiya
EN (ISO 639-1)

Uhlu Amazwe hlela

Umlando hlela