Isidoda(Imbewu)

amaseli okuzala wesilisa

Isidoda yiseli lokuzala labesilisa, noma i- gamete, ngezinhlobo ezingezwakali zokukhiqiza ngokocansi.

Umdwebo weseli lesidoda somuntu
Video of human sperm cells under a microscope
Isidoda somuntu namabala ngoba isidoda izinga ukuhlolwa
Amaseli wesidoda ama- algae nezitshalo ezingenayo imbewu