Amasosha Omzimba

Kwibhayoloji, amasosha omzimba ngukwakheka okulula kwama-organisms