Isihlahla

Isitshalo esakhiwe ngokhuni

Isihlahla noma umuthi yisitshalo eside esinamagatsha namacembe, esakhiwe ngokhuni.

isihlahla