Izitshalo

Izitshalo zingokukodwa kokuyisithupha, eqenjini elikhulu lezinto eziphilayo. Zingama-autotrophic eukaryotes, okusho ukuthi zinamasosha omzimba akheke ngendlela engelula neze, futhi azenzela wona ngokwawo ukudla. Imvamisa, awakwazi ukunyakaza (singakubali ukukhula).