Isingathekiso

Isingathekiso ligama elisho isibalo senkulumo.[1]


IzinkombaEdit

  1. http://rhetoric.byu.edu/