Isingathekiso ligama elisho isibalo senkulumo.[1]


Izinkomba hlela

  1. http://rhetoric.byu.edu/