Isingathekiso

Isingathekiso ligama elisho isibalo senkulumo.[1]


IzinkombaUkuhlela

  1. http://rhetoric.byu.edu/