iziLwane ezitholakala eNingizimu Afrika yilezi :

nezinye eziningi.