Izinzwa Zomuntu

Izinzwa Zabantu indlela abantu nezilwane ezifunda ngayo kabanzi ngendawo abakuyo nangemizimba yabo.