Open main menu

Kolose iyincwadi eTestamente Elisha eBhayibhelini elingcwele.