KumaHeberu

KumaHeberu iyincwadi eTestamente Elisha eBhayibhelini elingcwele.