Mathewu yincwadi yokuqala yesivumelwano esisha eBhayibhelini elingcwele.