Mpande kaSenzangakhona (1798-1872) wathatha ubukhosi emva kokukhothama kuka Dingane ngonyaka wezi-1840. UMpande wakothama kwaNodwengu emva kokubusa iminyaka engamashumi amathathu nambili ngokuthula.

Mpande kaSenzangakhona
Inkosi yamaZulu
Isikhathi 1840 – 1872
Ukuzuza 1840
Igama ikhulu Mpande kaSenzangakhona
Ubezalwa ngoMasingane 1, 1798(1798-01-01)
Indawo Nodwengu
Ubefa ngoMasingane 1, 1872(1872-01-01)
Predecessor Dingane kaSenzangakhona
Abantwana
Royal House Zulu
Ubaba Senzangakhona kaJama


Inkosi wamaZulu
Emva kwa- :
Dingane
Isikhathi
1840–1872
Phambi kwa- :
Cetshwayo