UJupitheri

UJupitheri (Undonsakusa)

UJupitheri ingeplanethi yesihlanu ovela Elangeni.