UMasingana (uJanuwari)

UMasingana (uJanuwari) yinyanga yokuqala yonyaka.

Ngalesi sikhathi abantu baye babonakale besingasinga emasimini bekhetha abangakukha bayokupheka.

Amaholide kuMasinganaEdit