UMbasa (u-Ephreli)

UMbasa (u-Ephreli) yinyanga yesine yonyaka. Ilapho kubaswa imililo sekubanda nasemnyango sekusheshe kube mnyama ntambama nelanga liphuze ukuphuma ekuseni.

Amaholide kuMbasa hlela