UMasipala woMuziwabantu

uMuziwabantu umasipala waKwaZulu-Natali.

uMuziwabantu Local Municipality