KwaZulu-Natal
Isifundazwe eNingizimu Afrika
Isiqongo umGungundlovu
Idolobha elikhulu impela iThekwini
Undunankulu Sihle Zikalala (ANC)
Ubungako bendawo
- Bonke

94,361 km²
Inani labantu
 - Lonke (2011)

10,267,300
Izilimi isiZulu (77.8%)
isiNgisi (13.2%) isiXhosa (3.4%)
Imihlobo Abantu abansundu (86.8%)
AmaKhaladi (1.4%)
AbeLungu (4.2%)
Base-Ashiya (7.4%)
edit

Isifundazwe saKwaZulu-Natal siyisifundazwe saseNingizimu Afrika. Inhloko-dolobha yeKwaZulu-Natal umGungundlovu, kodwa idolobha elikhulu kunawo wonke kulesi sifundazwe elaseThekwini.Abantu aba cishe babe yizigidi eziyishumi bahlala lapha. Iningi labo likhuluma isiZulu nesiNgisi. Isifundazwe sisogwini olusempumalanga. Lokhu kutolika okubhalwe lapha akuphelele, ulwazi olusemthethweni nolwengeziwe lutholakala emiqulwini kaHulumeni waseNingizimu Afrika. Bese kuthi uphiko lobuchwepheshe bamagama lona lwelekelela ngokusombulula.


Izifundazwe zaseNingizimu Afrika Ifulegi laseNingizimu Afrika
iFleyistataiGauteng • Nyakatho KapaNtshonalanga Kapa
KwaZulu-NatalMpumalanga KapaLimpopoMpumalangaNyakatho-Ntshonalanga