UNcwaba (u-Agasti)

UNcwaba (u-Agasti) yinyanga yesishiyagalombili yonyaka. Lenyanga iletha ubuncwaba bezwe lapho ubusika buvalelisa kuqala imikhizo emanzisa okusuke kuqathakile. Izwe alomi kakhulu, sekuqala ukuvela uhlaza.