Open main menu

Wikipedia β


UNkulunkulu noma uSomandla noma uMdali noma uSimakade noma uMvelinqangi.

Amakhasi amangaphandleUkuhlela