Ulimi lokuhlelelisa

ulimi lokudlulisela iziyalezo enguxeni

Ulimi lokuhlelelisa liwuhlelo lomqopho lokuloba izinhleleliso zesicikizi. Iningi lezilimi zokuhlelelisa ziyizilimi esisemthethweni ezisekwe-esiqakaqweni, kodwa ziyakwazi ukuba imifanekiso. Ziwuhlobo lolimi lwesicikizi.

Umkitizo wenhleleliso yesicikizi olulula obhalwe ngolimi lokuhlelelisa C .