Kumchazampilo, umhibatho izinga lokujinja uqhiwu lobungqwangqwa olungaphansi kombuso nangaphezulu kwesigaba .