Ulwazi lomsebenzisi we Babel
en-5 This user has professional knowledge of English.
af-N Hierdie gebruiker het kennis van Afrikaans op moedertaalvlak.
zu-1 Lomsebenzisi unolwazana oluncane ngesiZulu.
xh-1 This user has basic knowledge of isiXhosa.
Abasebenzisi ngo limi

Uyemukelwa ekhasini lami lomsebenzisi leWikipedia! (Welcome to my Wikipedia user page!)

Ngingubani (I am) hlela

Ngihlela kakhulu i-Wikipedias yesiNgisi nesiBhulu. Ngifuna inselelo ngokwami ngokuhlela ngesiZulu nangesiXhosa Wikipedia.

I predominantly edit the English and Afrikaans Wikipedias. I want to challenge myself by editing isiZulu and isiXhosa Wikipedia articles.

Izinto eziza kuqala (First things first) hlela

Mina babe nolwazi oluyisisekelo nesiZulu. Cishe ngokwanele ukuhlela Wikipedia. Ngiyacela ungibekezelele. Ngikumema njengesipika sendabuko salolu limi ukuze uhlele le Wikipedia.

I have a basic understanding of isiZulu. Almost enough to edit Wikipedia. Please be patient with me. I invite you as a native speaker of this language to also edit this Wikipedia.