Ama-Templates ngesizulu hlela

Ngibingelele @SHEIKH, Ngicela ungawashintshi amagama ama-templates uwayise esizulwini okwamanje ngoba amagama achaza lawo ma-templates ngqo asikawatholi kahle hle. Njengale le-template oyishintshile (Template:Reflist) igama lesizulu elingachaza le-template kahle kungaba yileli (Template:Uhlu lwemithombo) ngoba leli elithi Uhlu lwefomula" ngesingisi lichaza "List of formula/List of formulas" whereas leli elithi "Uhlu lwemithombo" ngesingisi > "List of References/List of Sources". Ngicela ugade uma ushintsha amagama ama-templates, kungaba ncono uma uzokhulumisana nabanye abantu abazi isizulu ngaphambi kokuba uwashintshe. Ngiyabonga, 3atbulletz (talk) 11:25, 27 uNhlangulana 2021 (UTC)Reply
@3atbulletz: Ngiyabonga, uyashintsha. SHEIKH (talk) 11:32, 27 uNhlangulana 2021 (UTC)Reply
Thank you for helping the zu-wiki improve, Ube nosuku okuhle :-) Regards, 3atbulletz (talk) 11:41, 27 uNhlangulana 2021 (UTC)Reply
@3atbulletz: I can help you spend your wiki time better with some scripts, which can be used to delete a page with a single click, lock a page with a single click, preview a page quickly, and so on. SHEIKH (talk) 11:58, 27 uNhlangulana 2021 (UTC)Reply
Thanks SHEIKH, i'd really appreciate that, although my adminship is expiring tomorrow. 3atbulletz (talk) 12:14, 27 uNhlangulana 2021 (UTC)Reply
@3atbulletz: Your work is very, very good for Zulu wiki, you can apply again, I support u. SHEIKH (talk) 12:47, 27 uNhlangulana 2021 (UTC)Reply
@SHEIKH, Thank you! i've already applied here and i'd really appreciate it if you showed your support there. Regards, 3atbulletz (talk) 13:10, 27 uNhlangulana 2021 (UTC)Reply