Ama-instrument omculo izinto ezisetshenziswa ekukhiqizweni komculo. Noma ngabe yini engakwazi ukukhiqiza umsindo ngendlelathizeni, ingabizwa nge-instrument, kodwa lesisihloko sijwayele ukuchaza into ekhiqiza umculo.

Ama-instrument omculo angahlukaniswa ngezinhlobo kanjena: