AmaKhaladi (IsiNgisi: Coloured) yiqembu lesizwe elidabuka eNingizimu Afrika, eNamibia, eZambia, eZimbabwe naseBotswana.

Umndeni wamaKhaladi.

Iningi labo likhuluma isiNgisi nesiBhunu. Ngo-2019 isibalo sabantu abangamaKhaladi eNingizimu Afrika besingabantu abayi-5,176,750.