Impophoma

ukwakheka komfula okungokwemvelo

Impophoma indawo esemfuleni noma umlanjeni lapho amanzi egobhoza eyoqathaka mveku noma uchunge lokuqathaka kwamanzi endaweni engumthezuka. Izimpophoma zivame ukwenzeka onqenqemeni lwentabaqhwe emise okwesinabalala ngaphezulu.

Ukuqala kwe-impophoma aseTugela, Ephreli 2012

Bheka futhi hlela