Imvumelwano Siqalo

Imvumelwano Siqalo yilapho umusho noma isisho sinamagama amaningi aqala ngomsindo ofanayo.[1]


IzinkombaEdit

  1. Alliteration, Encyclopaedia Britannica.