Imvumelwano Siqalo

Imvumelwano Siqalo yilapho umusho noma isisho sinamagama amaningi aqala ngomsindo ofanayo.[1]


Izinkomba hlela

  1. Alliteration, Encyclopaedia Britannica.