Inhleleleko

ukusetshenziswa kwezinhlobonhlobo zezinhlelo zokulawula ekugidngeni amathuluzi

Inhleleleko ichazisa izinhlobo ezihlukene zobuchwepheshe ezikwazi ukunciphisa ukungenelela komuntu emidludlungweni, okungukuthi ngokunqumela izinqumo, ubuhlobo bezinqobu ezincane, nezenzo ezihlobene, kanye nokufaka lezo zinqumelo ezinguxeni. Inhleleleko yinto ephunyeleliswe izinsiza ezihlukene ezihlanganisa ezobunguxa, ezomjilimba, ezohowo, ezamazuba, izilekeleli zenzuba, neziCikizi, ikakhulu lapho kuhlanganiswe konke. Izinhlelo eziyinkimbinkimbi, ezifana nemikhando yanamuhla, izindiza, nemikhumbi, imvama zisebenzisa inhlanganisela yazi zonke lezinto. Inzuzo yenhleleleko ihlanganisa ukonga ekuqasheni abasebenzi, ukusaphaza okuncishisiwe, ukonga izindleko zamazuba, ukonga izindleko zezithako, kanye nokuthuthukiswa komgangatho, ukunemba.

Kudingeka ukungenelela okuncane kwabantu ukuze kulawulwe izindandawe eziningi ezinkulu, njengalesi siteshi esiphehla amazuba.

Inhleleleko ihlanganisa nokusetshenziswa kwezinhlobonhlobo zamathuluzi nezinhlelo zokulawula ezifana nezinguxa, izinqubo zasemkhando, izidlidlizi, nezinkangu zomchadamezo (heat treating ovens), ukuqhebeza amaxhoxho wocingo, ukululeza (steering), ukuzinzisa imikhumbi, izindiza, nezinye iziLekeleli nezithuthi ezincishiswe ukungenelela komuntu.