Ugesi ngubukhona nokuhambahamba kwe electric charge.