IsiShona singulimi lwamaShona, okungabantu abansundu abahlala eZimbabwe. Ngonyaka ka-2007, abantu abakhuluma lolulimi babeyizigidi ezingu-8.3.

Imithombo

hlela