Isizindalwebu

iqoqo lamakhasi olwebu ahlobene aphakwa ngesidlangala esisodwa

Isizindalwebu abanye abathi isizindalwazi siyiqoqo lamakhasi olwebu nesiqikili esiyamaniswa nawo konke okuhlonzeka ngegama lesidlangala elilodwa futhi kushicilelwa ngesiphakeli lwebu esisodwa. Izibonelo zezizindalwebu i-Google, Facebook, Amazon, kanye ne-Wikipedia.

Isizindalwebu se-usap.gov


Zonke izizindalwebu ezifikelelwa umphakathi zakha iqoqovane elibizwa uLwebu lomhlaba wonke. Kukhona nezizindalwebu ezisisulu ezifikelelwa kuphela ngoxhoxho olusisulu, ezifana nesizindalwebu somshumanqa sangaphakathi sabasebenzi bawo.

Izizindalwebu imvama zenzelwa ukuphatha isihloko esithile noma injongo ethile, efana nezindaba, imfundo, ezentengiselwano, ezokunandisa, noma izinkundla zokuxhumana. Ukukhongca phakathi kwamakhasi kuqondisa ukuphequlula isizinda, imvama okusungula ngekhasi lokuqala.

Abasebenzisi bangafikelela izizindalwebu ngezilekeleli ezihlukile, ezihlanganisa iziCikizi, iziGonwa, izibhebhe, noMakhalipha. Ihlelokusebenza elisetshenziswa kulezilekeleli libizwa isiphequluli.