UZibandlela (uDisemba)

UZibandlela (uDisemba) yinyanga yeshuminambili yonyaka. zindlela zesizulu zivalwa ukwena ngoba kukhula konke okulinywayo. Imfuyo iyakhuluphala ngoba isikhathi senala nakulabo abatshalile.