Uma umuntu ecabanga okuthile, lokhu akucabangile kubizwa ngokuthi "umqondo". Imiqondo izinto ezidalwa engqondweni. Akekho owazi ngokweqiniso ukuba konke lokhu kwenzeka kanjani.